AKTUALNOŚCI

Eco-Investment Poland Sp. z o.o. realizuje w okresie od 01.09.2019 r. do 31.11.2020 r. projekt nr pt. „Opracowanie innowacyjnego urządzenia rejestrującego i współdzielącego dane z funkcjami wykonawczymi i możliwością sterowania autonomicznego na zlecenie firmy ECO-INVESTMENT POLAND Sp. z o.o.”

Celem głównym projektu jest skorzystanie z proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wdrożenie w ofercie produktowej nowego produktu – urządzenia rejestrującego i współdzielącego dane pomiarowe.

Miejsce realizacji projektu: ul. Filtrowa 65/45, 02-055 Warszawa

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Etap I usługowy – konkurs ogólny, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Całkowita wartość projektu: 491 692,50 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 339 787,50 zł

ECO-INVESTMENT POLAND S.A.
NIP 953-24-59-726 REGON 093154133 KRS: 0000818107
Siedziba główna firmy: ul. Filtrowa 65/45 02-055 Warszawa
email: biuro@eco-investment.pl tel: +48 784 412 262